Arminius Instituut

Remonstrants expertisecentrum voor theologie, kerk en samenleving

Het Arminius Instituut is een activiteit van het Remonstrants Seminarium en als zodanig verbonden aan de Faculteit Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Het is een wetenschappelijke instelling voor remonstrants theologiseren, met aandacht voor vragen uit de academische theologie, de kerk en de samenleving.

Arminius Instituut

Remonstrants expertisecentrum voor theologie, kerk en samenleving

Het Arminius Instituut is een activiteit van het Remonstrants Seminarium en als zodanig verbonden aan de Faculteit Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Het is een wetenschappelijke instelling voor remonstrants theologiseren, met aandacht voor vragen uit de academische theologie, de kerk en de samenleving.

Symposium Bijbel Haarlem

9 juni. 'Weg met de Bijbel'

Symposium Arminius Instituut, Doopsgezind Seminarium en VVP

·         m.m.v.
Anne Mareike Schol-Wetter, Nederlands Bijbelgenootschap
Joost Röselaers, algemeen secretaris Remonstranten
Erik Borgman, visiting professor Doopsgezinden
Erik Jan..

Lees meer »

Vrijzinnig bidden

Maandag 8 mei, Utrecht

Vrijzinnig biddentussen vraag en antwoord
Arminius Instituut en de VVP
Maandag 8 mei, Protestants Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht, 14 – 17 uur

Kun je als vrijzinnige gelovige wel bidden? Tot wie of wat bid je en hoe doe..

Lees meer »

Nascholing

programma jan.-juni 2017

Voor predikanten en pastores. Veel van het aanbod ook toegankelijk en de moeite waard voor geïnteresseerden.

Hier is de nascholingsgids te raadplegen.

Lees meer »

Weg met de Bijbel

Interview Sigrid Coenradie

Weg met de Bijbel

 

Kort geleden verscheenhet boek Weg met de Bijbel: Gids voor vrijzinnig Bijbellezen. De auteurs zijn Sigrid Coenradie, Anne Claar Thomasson – Rosingh en Bert Dicou. Sigrid Coenradie is remonstrants predikant van Geloofsgemeenschap..

Lees meer »

Remonstrants erfgoed

Overzicht archieven remonstrantse gemeenten

Vanaf heden online te raadplegen: het door de Taakgroep Remonstrants Erfgoed opgestelde overzicht 'Remonstrantse gemeenten, hun archieven en waar ze te vinden'. Compleet met de links naar de archieven in kwestie en een overzicht van de gearchiveerde..

Lees meer »